GENERAL EMPLOYMENT PERMIT – GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TẠI IRELAND

Đất nước Ireland là sự lựa chọn khá mới dành cho những bạn có nhu cầu đi lao động. Dưới đây là hình ảnh Giấy phép làm việc của Ireland – một loại Giấy phép dựa trên lời mời làm việc cho phép người nhập cư làm việc tại Ireland với mức lương ít nhất EUR22.000 mỗi năm.

THỜI GIAN LÀM VIỆC 

Giấy phép làm việc của Ireland đều được cấp có thời hạn 2 năm, và có thể gia hạn được thêm 3 năm. Sau 5 năm với bất kỳ giấy phép lao động nào, người nhập cư có thể nộp đơn xin định cư trú dài hạn tại Ireland.

LỜI MỜI LÀM VIỆC

Người lao động nhập cư phải có lời mời làm việc hiện tại ở Ireland trước khi nộp đơn xin thị thực này và phải có tất cả các kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ phù hợp. Người lao động hoặc người sử dụng lao động có thể nộp đơn xin thị thực này. Nếu người sử dụng lao động nộp đơn thì họ phải có kế hoạch tuyển dụng và trả lương trực tiếp cho người lao động nhập cư; có nghĩa là các cơ quan việc làm và những cơ quan tương tự không thể xin Giấy phép làm việc

KIỂM TRA NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LÀM VIỆC
Các công việc được cung cấp cho người di cư thông qua Giấy phép làm việc phải tuân theo Kiểm tra nhu cầu thị trường lao động, nghĩa là chúng thường phải được quảng cáo cho người lao động từ trong Khu vực kinh tế châu Âu trước khi có thể được cung cấp cho người nhập cư. Nhà tuyển dụng phải quảng cáo vị trí tuyển dụng trong tối thiểu 14 ngày trên mạng lưới việc làm của Bộ Bảo trợ Xã hội Ireland / mạng việc làm EURES, ít nhất 3 ngày trên một tờ báo quốc gia và ít nhất 3 ngày trên một tờ báo địa phương hoặc trên một trang web việc làm độc lập.