CẬP NHẬT LỊCH DỰ TUYỂN DU HỌC PHÁP NĂM HỌC 2020-2021

1. DỰ TUYỂN VÀO L1 (CỬ NHÂN NĂM 1)

Mọi sinh viên nước ngoài muốn đăng ký vào chương trình cử nhân năm thứ nhất của một trường đại học tổng hợp (L1), hoặc vào chương trình năm thứ nhất ngành Y (Parcours d’accès spécifique santé – PASS) đều phải thực hiện quy trình dự tuyển quốc tế có tên gọi là Đăng ký tạm thời (DAP blanche).

Quy trình « DAP blanche » cho phép sinh viên nước ngoài đăng ký dự tuyển Cử nhân năm 1 ở Đại học tổng hợp, vào 3 chương trình đào tạo của cùng một trường hoặc trong nhiều trường khác nhau.

Vậy nên bạn chỉ có tối đa 3 nguyện vọng. Bạn có thể chọn

· Cùng một loại bằng trong 3 trường khác nhau,

· 3 loại bằng hoặc chương trình học khác nhau trong cùng một trường

· 3 loại bằng trong 3 chương trình khác nhau.

Tuy nhiên hãy lưu ý rằng các nguyện vọng và chương trình học của bạn cần phải đồng nhất với nhau.

LỊCH DỰ TUYỂN

· Đầu tháng 11/2019 : Mở cổng dự tuyển trên Études en France

· 15/01/2020 : Hạn chót nộp hồ sơ Études en FranceKhông có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào khác.

· Từ tháng 9/2019 đến tháng 02/2020 : Thi chứng chỉ TCF-DAP

· 26/02/2020 : Hạn chót phỏng vấn Campus France. Không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào khác. Lưu ý: Đối với trường không kết nối hoặc hồ sơ có portfolio, hạn chót phỏng vấn là 14/02/2020

Thủ tục này có thể được thực hiện song song với một thủ tục khác (thủ tục dự tuyển DUT, trường Kỹ sư hay trường Thương mại, CPGE, BTS, DN MADE,…). Tuy nhiên đừng quên nộp hồ sơ Études en France của bạn trước hạn chót của quy trình DAP nếu bạn có ít nhất một nguyện vọng dự tuyển L1.

Quy trình này không áp dụng với sinh viên có bằng tú tài Pháp hoặc học sinh đang học lớp 12 tại trường THPT Alexandre Yersin hoặc THPT Marguerite Duras.

2. DỰ TUYỂN NGÀNH KIẾN TRÚC (DEEA, DEA, HMONP)

Mọi sinh viên nước ngoài muốn đăng ký vào một chương trình đào tạo kiến trúc của Nhà nước đều phải tuân theo một quy trình dự tuyển quốc tế có tên gọi là Quy trình DAP Jaune.

Quy trình « DAP jaune » cho phép sinh viên quốc tế đăng ký dự tuyển vào 2 trường kiến trúc tại Pháp để theo học một trong ba chương trình đào tạo kiến trúc của Nhà nước Pháp dưới đây :

· DEEA : bằng Đại học Kiến trúc (bậc Cử nhân)

· DEA : bằng Kiến trúc sư nhà nước (bậc Master)

· HMONP : Bằng hành nghề kiến trúc với tư cách riêng

Nếu bạn dự tuyển một chương trình khác trong một trường Kiến trúc, bạn không cần phải tuân theo quy trình DAP :

· bạn có thể dự tuyển qua Campus Art

· hoặc trực tiếp trên Études en France

LỊCH DỰ TUYỂN

· 15/01/2020 : hạn cuối trình hồ sơ Études en FranceMọi trường hợp trình hồ sơ trễ đều không được giải quyết.

· Từ tháng 08/2019 đến tháng 02/2019 : thi chứng chỉ TCF-DAP

· 14/02/2020 : hạn cuối phỏng vấn với các hồ sơ có portfolio ở Campus France

· 26/02/2020 : hạn cuối thực hiện phỏng vấn với Campus France. Mọi trường hợp đăng ký trễ đều không được giải quyết.

Nếu bạn muốn theo học DEEA, DEA hoặc HMONP, hãy thực hiện 6 bước theo đúng quy trình mô tả như sau.

Lịch dự tuyển trên cũng áp dụng cho dự tuyển Cử nhân năm 1. Đối với các chương trình khác (Thạc sĩ, …), bạn không cần phải tuân theo quy trình DAP. Hạn chót dự tuyển trên Études en France là 03/03/2020

3. DỰ TUYỂN L2, L3, THẠC SĨ VÀ IUT (ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG CÓ LIÊN KẾT)

Các bạn muốn dự tuyển chương trình L2, L3, Thạc sĩ, hoặc IUT trong một trường có liên kết (Đại học tổng hợp công lập, …) phải tuân theo quy trình sau đây. KIỂM TRA XEM TRƯỜNG BẠN CHỌN CÓ LIÊN KẾT HAY KHÔNG.

NẾU TRƯỜNG CÓ LIÊN KẾT, VIỆC NỘP HỒ SƠ ĐƯỢC TIẾN HÀNH HOÀN TOÀN TRỰC TUYẾN TRÊN ỨNG DỤNG EEF : TẤT CẢ THỦ TỤC ĐỀU HOÀN THÀNH TRÊN EEF, KHÔNG CÓ THỦ TỤC NÀO KHÁC PHẢI LÀM.

Hãy nhớ kiểm tra trên trang web của trường để chắc rằng mình không phải làm thủ tục nào khác (Mục « admission »).

LỊCH DỰ TUYỂN

· 03/03/2020 : hạn cuối trình hồ sơ Études en FranceMọi trường hợp trình hồ sơ trễ đều không được giải quyết.

CHÚ Ý ! TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN LÀM THỦ TỤC DỰ TUYỂN THEO QUY TRÌNH DAP (L1 HOẶC HỌC KIẾN TRÚC), BẠN SẼ MẶC ĐỊNH TUÂN THEO LỊCH DỰ TUYỂN DAP, VÀ BẠN PHẢI TRÌNH HỒ SƠ TRƯỚC NGÀY 15/01/2020.

· Từ tháng 08/2019 đến tháng 02/2019 : thi chứng chỉ TCF-DAP hoặc TP

Các bạn đã có bằng Tú tài song ngữ (Bac bilingue), bằng DELF B2, DALF C1 hay C2 được miễn thi TCF.

· 28/04/2020 : hạn cuối thực hiện phỏng vấn với Campus France. Mọi trường hợp đăng ký trễ đều không được giải quyết.

Nếu thí sinh được nhận vào một trường có liên kết với Campus France, trường sẽ xác nhận thí sinh trên hồ sơ điện tử Etudes en France. Thí sinh sẽ nhận được email yêu cầu đăng nhập vào tài khoản. Các trường sẽ trả lời bạn trước tháng 7/2020.

4. DỰ TUYỂN QUA PARCOURSUP 

Để dự tuyển vào các chương trình CPGE, BTS hay DNMADE, sinh viên, ngoài việc phải đăng ký trên ứng dụng Études en France, phải dự tuyển qua một ứng dụng tuyển sinh mới Parcoursup.

PARCOURSUP

Parcoursup là hệ thống quốc gia tuyển sinh vào các chương trình đào tạo bậc Đại học năm nhất.

Hệ thống này giúp các học sinh THPT và các sinh viên quốc tế muốn theo học các chương trình CPGE, BTS hay DNMADE được dự tuyển trước, chọn nguyện vọng học của mình và đáp ứng nhu cầu tuyển sinh của các trường có chương trình đào tạo bậc Đại học.

Đăng ký nguyện vọng trên Parcoursup bắt đầu từ ngày 22 tháng 01 năm 2020 cho tới ngày 12 tháng 03 năm 2019 (hạn chót lựa chọn các nguyện vọng).

Nguồn: Campus France Vietnam